stil leven

Deze namiddag nam ik een boek meer naar buiten en installeerde mij in ons tuintje. Ik zou het ervan nemen en vleide mijn benen op een kussen. Het was zonneklaar: ik gunde mezelf rust na enkele uurtjes kruid wieden, het middagmaal bereiden en samen met mijn schat de afwas wegwerken. Doorgaan met het lezen van “stil leven”