‘t SchrijfNest 5 april

Het thema van ’t SchrijfNest vandaag (5 april) was spelen met Japanse dichtvormen.

Als eerste opdracht: kies een aantal haiku’s (5/7/5 lettergrepen) die niet van jouw hand zijn. Vul iedere haiku aan met twee regels tekst tot je een tanka (5/7/5/7/7 lettergrepen) bekomt. Geef tenslotte je tanka’s respectievelijke een kleur, een passende tekening of een afbeelding.

kopje koffie

Het waren drie vingeroefeningen voor het serieuzere werk: kies een afbeelding (in mijn geval een kop koffie) als onderwerp voor een verhaal en gebruik de tanka of de kyoka (het grappig broertje van de tanka) als schrijfvorm. Als voorbeeld verwees ik naar het verhaal dame in nood van Matroosbeek dat mij had geïnspireerd voor mijn verhaal kast zkt lief.

Dit is het uiteindelijk geworden, een reeks kyoka’s.

Unknown-1

op adem komen
bij een geurende koffie
met chocolaatje
als leuke afsluiter van
een fikse strandwandeling

perfect gezette
café latté slow coffee
of een variant
van heden ten dage of
uit grootmoeder’s jeugdjaren

in een oude mok
in porseleinen kopjes
of een filterglas
handmatig opgegoten
of uit ‘t espresso machien

prikkelend de geur
van vers gebrande koffie
in een koffieshop
maar ook het kopje koffie
tijdens het SchrijfNest is top!

©vivapo – 5/4/2017

Van harte, Viviane Van Pottelberghe – 5 april 2017

bron afbeelding
bron titel

’t SchrijfNest maart – 05

Naast een rondgedicht en een sneeuwbal leverde mijn associatieketting op ’t SchrijfNest van 15 maart mij woorden die zich leenden voor enkele andere schrijfvormen: autoritair / dagelijks ritueel / licht.

Het eerste woord bracht mij terug naar de keuken van mijn grootouders waar ik aan de ontbijttafel werd gekeurd door een man die mij toen en ook later angst inboezemde.  Wanneer er op mijn uiterlijk niets aan te merken viel mocht ik aanschuiven en in stilte mijn boterham verorberen. Ik herinner mij dat ik toen als kind dacht: ik trouw nooit met een militair.

hij
was autoritair
zij eerder solitair
als koppel toch niet
complementair
©vivapo – 15/3/2017

Na dit elfje kwam er een rondeel uit mijn pen; wie mijn blog volgt herkent wellicht mijn dagelijks ritueel, geïnspireerd door een tip van Coach Jan.

Dagelijks ritueel
vraagt een zekere discipline.
Schrijven als meditatie
dagelijks ritueel.

Stilstaan bij wat mij dankbaar maakt
en mezelf een mantra toewensen
vraagt een zekere discipline.
Dagelijks ritueel.

©vivapo – 15/3/2017

IMG_1647Met het woord licht schreef ik tenslotte een kort pantoum dat tot mijn verwondering niet werd geïnspireerd door een herinnering maar door een situatie die mij op dat moment bezig hield (schakeling). Niet toevallig ontving ik na het schrijven de kaart transformatie als boodschap.

I spread my wings and fly.
Projectielen vliegen in het rond
Twee stipjes helder groen lichten op.
Paars primeert.

Projectielen vliegen in het rond
afgevuurd door kanonnen.
Paars primeert.
Eén projectiel transformeert.

Afgevuurd door kanonnen.
Jonathan wenkt mij.
Eén projectiel transformeert
in vleugels

en onttrekt zich aan het geschut.
Jonathan wenkt mij.
Projectielen vliegen in het rond
I spread my wings and fly.

©vivapo – 15/3/2017

Van harte, Viviane Van Pottelberghe – 17 maart 2017

’t SchrijfNest maart – 03

De rijke schakering aan geuren die wij dagelijks ruiken, kunnen wij nauwelijks onder woorden brengen. Steek je neus maar eens in de lucht, snuif maar eens goed. Wat ruik je? ‘Eehh… het ruikt hier wel lekker.’ De meeste mensen hebben de grootste moeite om geuren een naam te geven. Veel verder dan ‘lekker’ of ‘fris’ dan wel ‘vies’ of ‘muf’ komen de meesten niet. Of zij gaan het concreet omschrijven. Voor sommigen is muf dan zoiets als ‘een vochtige kelderlucht’, anderen omschrijven muf als ‘havermout die te lang in de bus heeft gezeten’. (Henk Hellema) Doorgaan met het lezen van “’t SchrijfNest maart – 03”

vivapo en FB life – stappenplan

12 maart 2017 kopie 2.001

Zondag 12 maart 2017, een dag die mij nog lang zal bijblijven. De dag begon met een belangrijk inzicht tijdens het schrijven van mijn drie ochtendpagina’s én de voorstelling van ’t SchrijfNest in het co café dat life te volgen was in de FB groep #Mijmeren in Elfjes.

Life? Ja life!
Laat ik bij het begin beginnen.

12 maart 2017 kopie 2.002

Na het volgen van een webinar schreef ik mij in op een cursus voor het gebruik van Facebook Live bij Anne Raaymakers.  Om de theorie aan de praktijk te toetsen kon ik een eerste keer FB Life oefenen met mijn iPad en enkele bereidwillige collega’s in een geheime groep. Stap 1 was alvast gelukt want ik kreeg van hen bruikbare feed-back.

12 maart 2017 kopie 2.003

Stap 2: Ondertussen ging ik ook FB Life met de computer instuderen en oefenen. Dit liep op een sisser uit want ik hoorde mijn stem als een echo steeds maar terugkeren.  Deze FB life … is ondertussen vernietigd. Ik laat dit project nog even in de koelkast want alhoewel het enerzijds meer mogelijkheden biedt dan FB life met iPhone of iPad (werken met een presentatie en/of met twee schermen bijvoorbeeld), heeft het anderzijds een aantal belangrijke beperkingen in vergelijking met FB life voor iPhone en iPad.

Stap 3: Gezien ik van plan was om op 12 maart te experimenteren met FB Life vanuit het co café diende ik dit op voorhand aan te kondigen bij de betrokkenen (FB groep #Mijmeren in Elfjes).  Ik greep terug naar de mij bekende werkwijze om een presentatie te maken en te exporteren naar een video. Dit was geen onverdeeld succes omdat de beelden elkaar te snel opvolgden, maar kon anderzijds als teaser wel tellen.

12 maart 2017 kopie 2.004

Stap 4: Zaterdagavond sprong ik vol vertrouwen in het onbekende.  Ik ging aan de slag met FB Life op mijn iPad om de  drie Life uitzendingen aan te kondigen die ’s anderendaags op mijn programma stonden. Even vlug als ik had beslist om dit te doen, even vlug was dit achter de rug.  Zonder enige voorbereiding had ik er mij aan gewaagd en ik was betrekkelijk tevreden, niet in het minst omdat ik op die manier weer bruikbare feed-back kon krijgen. Nadat ik had ontdekt dat de video enkel zichtbaar was voor de leden van de geheime groep (zie stap 1) kwam er wat extra werk bij kijken om de zichtbaarheid uit te breiden naar de leden van de FB groep #Mijmeren in Elfjes.

12 maart 2017 kopie 2.005

Stap 5: Zondagmorgen ging ik even na 9u een eerste maal online (met mijn iPhone) vanuit het co café, een tweede maal omstreeks 10u30 vanuit de cocoon ruimte waar Rika Rotsaert een demo gaf over Klinken (*) en een derde maal (van 11u10 tot 12u10) tijdens de activiteit ’t SchrijfNest zet z’n beste beentje voor. Ik hield rekening met de feed-back die ik tijdens de FB Life kon lezen op mijn iPhone (we hadden vier life volgers). Daardoor was het laatste half uur beter te volgen dan het eerste halfuur.  Ik onthou: (a) de iPhone zoveel mogelijk vast zetten, (b) niét rondlopen, (c) de micro zo dicht mogelijk houden bij wie spreekt of muziek maakt, (d) wanneer ikzelf in beeld ben: recht in de camera kijken, (d) oog hebben voor de privacy van de actieve deelnemers aan een FB Life; dit blijft een aandachtspunt al is het soms moeilijk te realiseren.

12 maart 2017 kopie 2.006

Stap 6: contact nemen met de SchrijfNest-deelnemers om (a) uitdrukkelijk feed-back te vragen over de eerste, de tweede (ook klank?) en de derde video, die zij op de FB-groep Mijmeren in Elfjes kunnen vinden (b) te vragen hun eventueel bezwaar tegen het openbaar maken van de video’s via mail mee te delen. Op dit moment is de video enkel zichtbaar voor de deelnemers aan de FB groep Mijmeren in Elfjes + Steven Bourgeois (die verhinderd** was) en Rika Rotsaert (die we danken voor haar muzikale ondersteuning).

applaus

Stap 7: Ik wil aan de dames die uit eigen werk voorgelezen hebben mijn respect en mijn waardering uitdrukken. Wat een prachtprestatie.  Daarvan zeg ik … je moet het maar doen.  Ik voel me dankbaar dat ik dit mag faciliteren en hiermee een stukje van mijn missie mag volbrengen.

Van harte, Viviane Van Pottelberghe – 12 maart 2017

Bron afbeelding (met uitzondering van de laatste): presentatie voor de aankondiging van FB life vanuit het co café op 12 maart

(*) Het blijft voor mij een raadsel waarom ik op mijn computer geen klank heb bij de tweede video en anderen wél.
(**) Uitzonderlijk zijn er geen foto’s van deze activiteit voorhanden.

schrijven en delen om te inspireren – 01

Print

Social media maakt de dichters in ons los

las ik deze week als kop van een artikel in Vrij Magazine van De Telegraaf.
“Door de online verspreiding komen meer mensen in contact met poëzie, en dat is natuurlijk een prima zaak” staat er.
De Rotterdamse dichter Lars van der Werf voegde daar aan toe: “Maar er is veel verschil in kwaliteit. Ineens willen er veel hobbyisten meedoen en daar kan ook rommel tussen zitten. Aan de andere kant is het alleen maar goed dat mensen met taal bezig zijn”.

Met taal bezig zijn vind ik belangrijk. Schrijven om inzicht te krijgen in wat voor mij belangrijk is in mijn leven … primeert. Wie mijn blog volgt weet dat het schrijven van poëzie niet mijn betrachting is. Het proces is voor mij veel belangrijker: schrijven als bron van bewustwording, ontspanning en plezier.

Op 23 december 2015 lichtte ik dit uitvoerig toe in het logje schrijven werkt aanstekelijk. “De weg van het schrijven is belangrijker dan het streven naar perfectie” schreef ik toen.

Dit is één van de redenen waarom ik maandelijks vivapo’s SchrijfNest begeleid, vandaag zelfs voor de 29° keer! Aan de hand van een thema en speelse oefeningen zet ik de deelnemers aan tot schrijven. Er kan op twee manieren deelgenomen worden: via een life sessie (eerste of derde woensdag van de maand) en – voor zover beschikbaar – via een online sessie.

Een life sessie biedt de mogelijkheid om samen te schrijven, samen een zelf geschreven tekst te lezen, samen te zoeken naar hoe die tekst op een hoger niveau te tillen, samen te puzzelen aan een tekst voor wie dat wenst.
Een online sessie heeft dan weer andere voordelen: intekenaars krijgen de opdrachten als een syllabus in handen. Er zijn momenteel drie thema’s beschikbaar.
Al is het thema en het vertrekpunt van een online sessie gelijk aan dat van een life sessie, de werkwijze en het aantal oefeningen kunnen verschillend zijn. In het ene geval wordt er individueel gewerkt en in het andere geval inspireren de deelnemers elkaar tijdens het delen en is zelfs samen-schrijven mogelijk.

Een life sessie en een online versie van vivapo’s Schrijfnest hebben dan weer met elkaar gemeen dat alle deelnemers de kans krijgen om hun teksten te publiceren op de blog van Mijmeren op papier. Ze worden daarenboven aangemoedigd om dit ook te doen op hun eigen blog en hun Facebook profiel en desgevallend op de FB groep #Mijmeren in elfjes en #Mijmeren in haiku en tanka. Dit noem ik

schrijven en delen om te inspireren. 

Zoals bijvoorbeeld de reactie van Emmy (*) op mijn logje door sneeuw gekust

Wanneer de vrouwen van de stam
Samen kennis delen
Met zachte rituelen
Lichten zij het vuur, ontsteken ze de vlam
Hun maskers afgenomen
Na een volle maan
Een laatste winterdip verslaan
Wanneer negen vrouwen samenkomen
Verbonden en volmaakt
Groeit die hartenenergie
Uit tot warme synergie
Dansend worden zacht patronen losgemaakt

Emmy – 2017

 (*) Emmy Lagast gaf recent haar eerste gedichtenbundel uit (zie afbeelding)
emmy
Van harte, Viviane Van Pottelberghe – 15 februari 2017
bron afbeelding inzet: ©vivapo
bron afbeelding gedichtenbundel