vivapo en FB life – stappenplan

12 maart 2017 kopie 2.001

Zondag 12 maart 2017, een dag die mij nog lang zal bijblijven. De dag begon met een belangrijk inzicht tijdens het schrijven van mijn drie ochtendpagina’s én de voorstelling van ’t SchrijfNest in het co café dat life te volgen was in de FB groep #Mijmeren in Elfjes.

Life? Ja life!
Laat ik bij het begin beginnen.

12 maart 2017 kopie 2.002

Na het volgen van een webinar schreef ik mij in op een cursus voor het gebruik van Facebook Live bij Anne Raaymakers.  Om de theorie aan de praktijk te toetsen kon ik een eerste keer FB Life oefenen met mijn iPad en enkele bereidwillige collega’s in een geheime groep. Stap 1 was alvast gelukt want ik kreeg van hen bruikbare feed-back.

12 maart 2017 kopie 2.003

Stap 2: Ondertussen ging ik ook FB Life met de computer instuderen en oefenen. Dit liep op een sisser uit want ik hoorde mijn stem als een echo steeds maar terugkeren.  Deze FB life … is ondertussen vernietigd. Ik laat dit project nog even in de koelkast want alhoewel het enerzijds meer mogelijkheden biedt dan FB life met iPhone of iPad (werken met een presentatie en/of met twee schermen bijvoorbeeld), heeft het anderzijds een aantal belangrijke beperkingen in vergelijking met FB life voor iPhone en iPad.

Stap 3: Gezien ik van plan was om op 12 maart te experimenteren met FB Life vanuit het co café diende ik dit op voorhand aan te kondigen bij de betrokkenen (FB groep #Mijmeren in Elfjes).  Ik greep terug naar de mij bekende werkwijze om een presentatie te maken en te exporteren naar een video. Dit was geen onverdeeld succes omdat de beelden elkaar te snel opvolgden, maar kon anderzijds als teaser wel tellen.

12 maart 2017 kopie 2.004

Stap 4: Zaterdagavond sprong ik vol vertrouwen in het onbekende.  Ik ging aan de slag met FB Life op mijn iPad om de  drie Life uitzendingen aan te kondigen die ’s anderendaags op mijn programma stonden. Even vlug als ik had beslist om dit te doen, even vlug was dit achter de rug.  Zonder enige voorbereiding had ik er mij aan gewaagd en ik was betrekkelijk tevreden, niet in het minst omdat ik op die manier weer bruikbare feed-back kon krijgen. Nadat ik had ontdekt dat de video enkel zichtbaar was voor de leden van de geheime groep (zie stap 1) kwam er wat extra werk bij kijken om de zichtbaarheid uit te breiden naar de leden van de FB groep #Mijmeren in Elfjes.

12 maart 2017 kopie 2.005

Stap 5: Zondagmorgen ging ik even na 9u een eerste maal online (met mijn iPhone) vanuit het co café, een tweede maal omstreeks 10u30 vanuit de cocoon ruimte waar Rika Rotsaert een demo gaf over Klinken (*) en een derde maal (van 11u10 tot 12u10) tijdens de activiteit ’t SchrijfNest zet z’n beste beentje voor. Ik hield rekening met de feed-back die ik tijdens de FB Life kon lezen op mijn iPhone (we hadden vier life volgers). Daardoor was het laatste half uur beter te volgen dan het eerste halfuur.  Ik onthou: (a) de iPhone zoveel mogelijk vast zetten, (b) niét rondlopen, (c) de micro zo dicht mogelijk houden bij wie spreekt of muziek maakt, (d) wanneer ikzelf in beeld ben: recht in de camera kijken, (d) oog hebben voor de privacy van de actieve deelnemers aan een FB Life; dit blijft een aandachtspunt al is het soms moeilijk te realiseren.

12 maart 2017 kopie 2.006

Stap 6: contact nemen met de SchrijfNest-deelnemers om (a) uitdrukkelijk feed-back te vragen over de eerste, de tweede (ook klank?) en de derde video, die zij op de FB-groep Mijmeren in Elfjes kunnen vinden (b) te vragen hun eventueel bezwaar tegen het openbaar maken van de video’s via mail mee te delen. Op dit moment is de video enkel zichtbaar voor de deelnemers aan de FB groep Mijmeren in Elfjes + Steven Bourgeois (die verhinderd** was) en Rika Rotsaert (die we danken voor haar muzikale ondersteuning).

applaus

Stap 7: Ik wil aan de dames die uit eigen werk voorgelezen hebben mijn respect en mijn waardering uitdrukken. Wat een prachtprestatie.  Daarvan zeg ik … je moet het maar doen.  Ik voel me dankbaar dat ik dit mag faciliteren en hiermee een stukje van mijn missie mag volbrengen.

Van harte, Viviane Van Pottelberghe – 12 maart 2017

Bron afbeelding (met uitzondering van de laatste): presentatie voor de aankondiging van FB life vanuit het co café op 12 maart

(*) Het blijft voor mij een raadsel waarom ik op mijn computer geen klank heb bij de tweede video en anderen wél.
(**) Uitzonderlijk zijn er geen foto’s van deze activiteit voorhanden.