vivapo’s SchrijfNest 15/2/2017 – 01

ankyflors-verbinden

Verbinden was het thema van het SchrijfNest van vandaag. Door een speling van het lot waren de deelnemers met elkaar verbonden bij het schrijven van een elfje, een spiegel-elfje, een woordgedicht, een haiku, een tanka, een rondgedicht, een rondeel en tenslotte een zeswoordenverhaal. Zij voelden zich tijdens het schrijven ook verbonden met één van de hoofdpersonages uit een boek (*), met vrouwen in het algemeen en met één vrouw in het bijzonder.

Te gelegener tijd zet ik hier een link naar de pagina waarop de deelnemers hun gedichten kunnen posten.  Hieronder kan je mijn bijdrage lezen. De in cursief gedrukte woorden werden mij door de andere deelnemers aangereikt.

barmhartigheid
is iemand
een warm hart
toedragen en met mededogen
bejegenen

we
zitten samen
rond de tafel
om te schrijven over
verbondenheid
verbondenheid
in het delend inspireren
ons hart openen
en aandachtig
luisteren

Verdwenen
Ergens zoek
Raar maar waar
Dagen
Weken
En jaren gingen voorbij
Nu pas realiseer ik mij
Er is nog hoop
Nu loert het om de hoek

onrustig zweefden
uit de kluiten gewassen
aalscholvers rond de meerpaal

zachtjes koesterde
zij haar lievelingspopje
ze veerde plots op
toen ze een kinderliedje
hoorde uit haar jeugdjaren

éen
enkel blad
bengelt aan een
tak en vibreert
op het  ritme
van een
ochtendbries

heb je naaste lief
zoals jezelf
wil bemind worden

heb je naaste lief
zoals je jezelf bemint

eer je naaste
zoals jezelf
heb je naaste lief

zij aanvaardde deemoedig
de uitgestoken hand

©vivapo – 15/2/2017

De deelnemers kregen nog een opdracht én een boodschap mee.  Meer daarover deel ik in een volgend bericht.

Van harte, Viviane Van Pottelberghe, 15 februari 2017

Bron afbeelding

(*) “Anna, Hanna en Johanna – over drie generaties vrouwen” van Marianne Fredriksson.