dag van dankbaarheid

365 dagen verwondering – DAG 280

Aartsengel-Michael-verslaat-de-draak-schilderij-van-Raphael

Aansluitend op mijn berichten van 23 en 24 september waar ik het over oefeningen in dankbaarheid had wil ik vandaag (het begin van) een artikel van Hans Stolp delen en dit om een aantal redenen. Niet alleen sluit het aan op de titel van deze blog: verwondering, ik lees daarenboven ook graag artikelen en boeken van Hans Stolp. Niet toevallig ontving ik zo-even een mail van een vriendin waarin het woord dankbaar het meest geciteerde woord is. Last but not least omwille van de uitnodiging: “Laat in de dagen van het oogstfeest het woord dank wat vaker door je heen gaan……”.

Het is al een oude traditie dat elk jaar op 29 september de feestdag voor de grote aartsengel Michaël wordt gevierd. Dit jaar valt die dag op een dinsdag

Graag wil ik jullie uitnodigen op die dag van de maand september een kaars voor de grote aartsengel Michaël aan te steken en met verwondering stil te staan bij wat het leven je allemaal geschonken heeft.

De Michaëlsdag is namelijk allereerst een dag van dankbaarheid.

–          Als je met verwondering terugkijkt naar het leven dat achter je ligt, begin je waarschijnlijk als vanzelf een zekere dankbaarheid te ervaren. Kijk, en verwonder je!

–          En misschien ga je, terugkijkend, zelfs een zekere dankbaarheid voelen voor wat je in de moeilijke tijden van je leven mocht ervaren. Bijvoorbeeld de onverwachte hulp die je toen kreeg en die je je pas achteraf bewust werd.

–          Misschien ervaar je terugkijkend ook, hoe er een stille dankbaarheid in je hart opkomt voor wat je levenservaringen je brachten aan inzicht en word je je bewust hoezeer die ervaringen je dwars door alles heen milder maakten en meer begrip voor anderen schonken.

–          Daarnaast zul je misschien ook dankbaarheid ervaren voor de liefde waarmee zoveel mensen jou – ieder op hun eigen manier – verwarmden en omhulden.

Ach, als je eenmaal in verwondering terugkijkt – ze vergaat het mij tenminste – dan is er zoveel wat onze verwondering en dankbaarheid oproept.

Vandaar dat het motto op de dag van St. Michaël luidt:

Laat op de dag van het oogstfeest het woord dank wat vaker door je heen gaan.

In het uitvoerige artikel heeft Hans Stolp het verder over het oogstfeest, over Michaël en de draak, Michaël en de draak van de angst, de strijd tegen de draak van de eenzaamheid, Michaël leert ons de weg van het midden en de onbewuste herinneringen aan de grote Michaëlsviering.  Heb je hiervoor interesse dan verwijs ik graag naar het volledig artikel: 29 september – Het Michaëlsfeest door Hans Stolp.

Van harte, Viviane Van Pottelberghe – 29 september 2015

Bron afbeelding: Aartsengel Michael verslaat de draak, een schilderij van Raphael